Nyhetsbrev

Information och bilder
Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor som förekommer i vårt sortiment. På grund av tekniska skäl, som skärmars olika inställning etc, kan inte färgernas återgivning garanterat stämma med den verkliga produkten. Observera också att produkternas storlek inte är proportionerlig mellan de olika bilderna. Läs mer om måttangivelser under respektive vara.

Beställning
Du kan endast beställa via vår webbutik. Om du är under 18 år måste du ha målsmans, dvs. vårdnadshavares, tillstånd. Sådant tillstånd kan ges genom att din vårdnadshavare skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med e-post. Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk eller annan skada kommer vi att kräva skadestånd.


Avbeställning
Avbeställning av order är möjlig utan kostnad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats.  Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagervara vilken inköpts speciellt för kund är ej möjlig att avbeställa efter det att vi beställt denna vara från vår leverantör. En avbeställning är ej giltig förrän ni mottagit en bekräftelse om det från oss. Vi reserverar oss för att leveranser kan komma att bli försenade pga anledningar som vi inte kan påverka hos tillverkande fabrik.


Förändring av order
Kund äger fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system ej kan ändras.


Ångerrätt
Som privatperson har du rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar från mottagandet. Återsändande av vara sker på kunds bekostnad då Distansavtalslagen ej ger kund rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst.

OBS! Ordernr, namn och adress samt kontouppgifter ska alltid medfölja returen. Varan skall återsändas i orginalförpackning och väl emballerad.

Efter att vi mottagit den återsända varan kommer köpesumman att återbetalas till dig inom 30 dagar räknat från dagen då vi emottog återförsändelsen, förutsatt att du inte använt varan och den returneras i oskadat skick.


Reklamation
OBS! Kontakta oss alltid via mail:info@sagolikalankar.se innan ni returnerar. Efter svar från oss gäller för såväl privatpersoner som företag, att den skadade eller felaktigt skickade varan återsändes i likadan förpackning som när den mottogs, tillsammans med en utförlig beskrivning av felet. Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig, i fall identisk vara ej finns tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara.   


Kontakta oss

Vår kundtjänst är öppen 24/7

Telefon:073 091 26 27

Kontakta vår "hotline"

PayPal